Porównaj dane

dane w proc. PKB

dane w proc. inwestycji ogółem

dane w mln pln

Wybrane do porównania