Porównaj dane

dane w proc. wartości ogółem

dane w mln pln

dane w mln pln, ceny stałe 2010

dane - indeks 2010

dane w proc. kwartał do kwartału

dane w proc. rok do roku

dane w proc. wartości ogółem (odsezonowane)

dane w mln pln (odsezonowane)

dane w mln pln, ceny stałe 2010 (odsezonowane)

dane - indeks 2010 (odseznowane)

dane w proc. kwartał do kwartału (odsezonowane)

dane w proc. rok do roku (odsezonowane)

Wybrane do porównania