Porównaj dane

należności sektora bankowego ogółem

odpisy ogółem

należności z utratą wartości

należności od sektora finansowego

należności i odpisy od dużych przedsiębiorstw

należności i odpisy od MSP

należności i odpisy od gospodarstw domowych

należności i odpisy zabezpieczone hipoteką

Wybrane do porównania